profil na FB
Projekt "Zabawa rozwija"

Udział w projekcie bierze 12 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 3-15 z Pucka, Tczewa i Gdańska

Cel projektu:

Prowadzenie zajęć indywidualnych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z uwzględnieniem  ich możliwości rozwojowych. W szczególny sposób rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób niepełnosprawnych objętych programem. Usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w rodzinie w tym wspomaganie rodziców, włączenie ich w proces usamodzielnienia i terapii.

Program ten ma na celu ukierunkowanie terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  do pełniejszego włączenia ich do społeczeństwa poprzez rozwój komunikacji  z wykorzystaniem  ich potencjału i   możliwości rozwojowych (rozwój komunikacji intencjonalnej oraz komunikacji alternatywnej).

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć które:

a)     mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

b)       rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z autyzmem i/lub  z niepełnosprawnością intelektualną,

c)       usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i/lub z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Sponsorzy wydarzenia:


Sponsorzy
Partnerzy
PROMOSTARS
INTER MARINE Sp. Z O.O.
Agencja LIVE
Morska Agencja Gdynia
 ESOAudit
Agencja reklamowo - artystyczna Topart
DDC Web Design